Simhallen i Jakobsberg ska byggas om

Simhallen i Jakobsberg fyllde 40 år i år och nu är det högtid att det rustas upp, därför har alliansen beslutat sig för att projektera en ombyggnad under 2012. Kostnaden för att rusta upp/bygga om simhallen i Jakobsberg kommer att kosta ca 190 miljoner enligt kultur- och fritidsnämndens förslag. Nämnden har också tagit fram ett förslag på hur simhallen ska byggas om:


50 meters bassäng:
En 50 metersbassäng planeras i Jakobsberg simhall med 8 banor som ska kunna delas upp i 2stycken25 metersbassänger vid behov. Vid50 metersbassängen kommer det att finnas utrymme förtillfälliga läktare för 500 personer.
Hoppbassäng
Den nuvarande25 metersbassängen delas av i två delar och i den enahalvan så bygger man en hoppbassäng med ett djup av minst3,8 meter. Utrymme förtillfälliga läktare för 200 personer planeras kring hoppbassängen i Jakobsbergssimhall.
Äventyrsbad
Den andra halvan av bassängen byggs om till äventyrsbad med vattenrutschbanor,plaskdamm och bubbelpool. Enligt förslaget så kan det bli möjligt att enklättervägg skiljer bassängerna åt. Utrustningen för äventyrsbassängen ska varaflexibel så att den kan ändras vid behov.
Rehab-bassäng
En bassäng för rehabilitering med höj- och sänkbar botten samt ett måttpå 7×17 meter. En lift för rörelsehindrade kommer att finnas och bassängensdjup planeras till 0-1,8 meter.
Café
Ett café kommer att byggas som är anpassat för att användas både av desom kommer från entrén och de som badar. Caféet mot badavdelningen kommer haplats för ca 30 gäster och den andra delen av caféet kommer ha plats för ca 70gäster.
Övrigt som planeras i Jakobsbergsimhall:
Omklädningsrum, uthyrningslokaler för t.ex. kiropraktor, massage m.m.,entré, ytor för kulturevenemang, utställningar, bibliotek m.m.
Planer på att använda överskottsvärme från bl.a. ishallen i Jakobsbergför uppvärmning av simhallen finns, vilket skulle leda till en energibesparingpå 50-60% för simhallen.
Då stommen till själva simhallen bedöms vara mycket bra så kommer delarav ombyggnaden att kunna ske samtidigt som verksamheten i andra delar avbyggnaden kan fortsätta.
Observera att detta ännu är ett förslag, därför kan resultatet seannorlunda ut i framtiden. Så fort vi har mer information angående Jakobsbergsimhall så återkommer vi. Använd så länge sökfunktion längst upp på sidan för mer information och Jakobsbergs simhall.
Läs gärna skrivelsen från Kultur och fritisnämnden från den 26/5 2011. Där hittar du utförlig information om den nya simhallen i Jakobsberg.