Ombildningen av hyresrätter i Barkarby stoppad av (S)

Jarfalla_kommun

Socialdemokraterna i Järfälla stoppade i förra veckan ombildningen av två bostadsområden i Barkarby tillsammans med övriga oppositionen. Tilltaget kritiseras kraftigt från de boende i Barkarby som menar att Socialdemokraterna inte lyssnar på sina väljare i området.

Under förra veckans kommunfullmäktige stoppade Socialdemokraterna beslutet om ombildning av hyreslägenheterna i Barsbro 1:13 och Barsbro 1:209 även kallade Barkarby A och B i Barkarby. Socialdemokraterna och delar av oppositionen i Järfälla använde sig av en metod som inte har använts sedan 2006 (minoritetsåterremiss) i Järfälla för att stoppa ombildningen.

Claes Thunblad som är oppositionsråd i Järfälla för Socialdemokraterna skriver att ”..vi välkomnar ett snabbt beslut och en ny omprövning av värderingen eftersom vi inte tycker att de boende ska straffas.…”. Lite senare i samma dokument hänvisar Claes Thunblad till att sälja ut 900 bostäder inte löser bostadsbristen. De aktuella områdena i Barkarby består sammanlagt av 375 lägenheter.

Bo Leinerdal som är gruppledare för Vänsterpartiet i Järfälla hänvisar till att Vänsterpartiet inte tycker att andelen hyresrätter i Järfälla ska minska. Under perioden 2012-2014 har det byggts eller kommer att byggas 711 hyresrätter i Barkarbystaden under 2012-2014

Den 4 oktober 2012 beslutades det på JHABs styrelsemöte att Barkarby A dvs Barsbro 1:13 ska säljas för 141,5 miljoner och att Barsbro 1:209 dvs Barkarby B ska säljas för 202 miljoner. Johnny Lennström som är ordförande i JHAB säger till tidningen att styrelsen inklusive Socialdemokraterna varit eniga i beslutet om att sälja Barkarby A och B.

Av de boende i Barkarby A och B röstade 79 % ja till att ombilda fastigheterna till bostadsrätter under en köpstämma i mars 2013. För att en ombildning ska kunna genomföras måste minst 2/3 av de boende rösta för, dvs ca 66 %.