Om arabrevolterna

Ungdomsrevolten i arabländerna är i grunden en strid för frihet och mänskliga rättigheter, för ett öppet och mera framstegsvänligt samhälle. Det är ett stort demokratiskt genombrott, även om vi ännu inte sett slutresultatet. Och inte minst viktigt, det är arabungdomarnas egen revolt, inte ett resultat av en utländsk intervention. Deras revolt mot korruption och mot auktoritära regimer, som ofta under lång tid av politiskt-strategiska skäl backats upp av USA och de europeiska länderna.
Jag tror att det är viktigt att uppmärksamma att så mycket av protesterna består av icke-våldsaktioner. När det blir våld – som i Libyen – är det regimen som utövar det. Detta faktum – liksom det växande missnöjet – är säkert en anledning till att revolten snabbt fått ett så brett stöd av andra grupper i samhället.
Det som nu händer i arabländerna blir för mig en bekräftelse av tre fundamentala sanningar. För det första, att frihet och demokrati är viktiga värden som människor är beredda att offra sitt liv för, oberoende av vilken ekonomisk standard eller religion man har. Även för den fattige är friheten att säga vad man vill och att slippa diskriminering och oförrätter ovärderliga ting. För det andra, att tesen om att islam och demokrati skulle vara oförenliga är en stor lögn. Och för det tredje, att det starka engagemanget och stödet från ungdomen är en avgörande faktor för om protestaktionerna ska få tillräcklig tyngd och framgång. Till det kommer att det är ungdomen som behärskar de nya medierna, som bryter de auktoritära regimernas informationsmonopol eller begränsningar av yttrande- och pressfrihet.
För liberaler och för alla demokrater är protestvågen i arabländerna något oerhört positivt. Just därför borde EU och USA från början ha klart visat att kraven på frihet och demokrati väger tyngre än de säkerhetspolitiska övervägandena.

Mer i ämnet: SvD

David Wirmark, Folkpartiet Järfälla