Olovslundsskolan i Järfälla kommun

Olovslundskolan
Olovslundskolan i Jakobserg
Olovslundsskolan i Järfälla kommun är en kommunal F-6 skola med inriktning mot hälsa samt musik-drama i västra Jakobsberg. Olovslundskolan har ca 400 elever och 70 personer i Olovslundskolan

personalen. Skolan byggdes i slutet av 60-talet men har under senare år renoverats i flera omgångar. Olovslundsskolan har bl.a. en egen idrottshall, bibliotek samt fritidsverksamhet som är öppen 0630-1730. Skolan ligger på Novembervägen 19 i Jakobsberg endast några hundra meter från pendeltågstationen och bussterminalen i Jakobsberg.

På Olovslundskolan finns bl.a. kurator, skolsköterska, psykolog samt speciallärare. Under rasterna så finns det alltid vuxna och kamratstödjare ute på skolgården.
Olovslundsskolan vision är att alla elever ska känna sig trygga, få hög kvalité på undervisningen, trivs och mår bra. De enkäter skolan har genomfört har visat att dess elever mår bra i skolan och man har också arbetat mycket med förebyggande arbete. Olovslundsskolan har bl.a. Livskunskap på schemat för att ge eleverna social och emotionell träning.
På Olovslundsskolan finns det även en Skolgårdsgrupp som arbetar aktivt för att förbättra miljön på Olovlundskolans skolgård. Eleverna hjälper bl.a. till att ta hand om de växter som växer i rabatterna kring Olovslundskolan.
Skolan också samundervisningsklasser för de elver som har behov. Samundervisning finns på ytterliggare en skolan i Järfälla kommun och det är Björkebyskolan.
Hemsida: Olovslundskolan

Rektor för Olovlundskolan är Ellinor Bertheau

Kontaktuppgifter:
Olovlundskolan
Novembervägen 19
17760 Järfälla
08-580 293 82