Olovslundskolan i Järfälla byggs ut

Olovslundsskolan
Olovslundskolan byggs ut. Illustration från Järfälla kommun

Antalet skolelever i de yngre åldrarna växer i hela Järfälla och även  i Jakobsberg. Att bygga en ny skola är svårt pga brist på mark. Om mark hittas är planeringstiden mycket lång p g a ändringar i detaljplanen – uppskattningsvis 3-5 år.

Barn- och ungdomsnämnden har därför undersökt möjligheterna att bygga på en våning på antingen Aspnässkolan eller Olovslundsskolan. Det har då visat sig att Aspnässkolan inte är möjlig att bygga ut med ytterligare ett våningsplan eller bygga ut på annat sätt så att det ges plats för minst 150 ytterligare elever.

Planeringen är därför inriktad på att bygga på en våning på Olovslundskolan. I en första grov skiss beräknas att en ny våning på den befintliga skolan skall ge ytterligare 10-15 klassrum med plats för 150-250 nya elever.

I samband med påbyggnaden görs också andra förändringar i skolan. Det blir en allmän upprustning av miljön både inom- och utomhus. Bl a får skolan ett tillagningskök som ersätter det nuvarande uppvärmningsköket. Också matsalen byggs ut.

Byggnationen kan komma igång till hösten 2013 och beräknas pågå en längre tid. Under byggtiden uppstår olägenheter för elever och personal. Evakuering kommer att bli nödvändig. Vilka reservlokaler som kan komma att utnyttjas kommer nu att utredas liksom också frågan om evakueringen kan göras i etapper för olika delar av skolan.

Mer information:

Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer om Olovslundskolan