Olovslundskolan i Jakobsberg byggs ut

Olovslundsskolan
Olovslundskolan byggs ut. Illustration från Järfälla kommun

Nu på torsdag tar barn- och ungdomsnämnden beslut om en utbyggnad av Olovslundskolan i Jakobsberg. Bakgrunden är att kommunens befolkningsprognos och nämndens kapacitetsplan visar att det finns behov av fler årskurs F-5 platser i kommundelen Jakobsberg. Behov finns av ytterligare 200 platser till år 2016. 

Efter en första granskning av olika möjligheter att bygga till befintliga skolor beslutade barn- och ungdomsnämnden förra året att förvaltningen kunde gå
vidare med planeringen av en utökning på Olovslundskolan då den visat sig vara mest lämpad. Första förslaget var en påbyggnad med en våning på Olovslundskolan
men det visade sig kräva för svår och dyr evakueringslösning då alla 450 elever skulle behöva evakueras under cirka två år. Därför är förslaget att riva den gamla
paviljongen och ersätta den med en tvåvånings tillbyggnad.

I samband med en tillbyggnad kommer matsalen byggas ut och mottagningsköket kommer att byggas om till ett tillagningskök för att klara av den ökade kapaciteten.
Utemiljön kommer göras mer attraktiv och modern och en allaktivitetsplan kommer att ersätta den befintliga bandyrinken.

För att helheten ska bli så bra som möjligt för Olovslundskolan kommer det även att ske en smärre ombyggnation i den befintliga skolan för att på ett bättre sätt utnyttja
de befintliga lokalerna.

Byggnationen av tillbyggnaden beräknas kunna starta i början på 2014 och vara klar till våren/sommaren 2015.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Fler bilder på ombyggnaden hittar du i handlingarna från BUN

Olovslundsskolans utbyggnad. Illustration: Tengbom. Järfälla kommun PH 20130306