Olovslundsförskolan

Olovslunds förskola ligger bredvid Olovslundsskolan i Västra Jakobsberg. Förskolan består av 4 avdelningar där barnen är indelade efter ålder. Öppettider för förskolan i Olovslund är 06:45-17:30

Förskolan ligger invid en skogsbacke i Västra Jakobsberg. Närheten till Olovslundskolan gör att många väljer att låta sina barn gå på förskolan i Olovslund för att senare gå på skolan intill. Förskolan är kommunalt driven under Järfälla kommun.

Det finns också en Olovslunds förskola i Bromma, denna information gäller förskolan i Jakobsberg

Kontakt

Olovslunds förskola

Novembervägen 16

17760 Järfälla

Tel08-58029442 eller 08-58028547

Ingela Brandt är förskolechef

http://olovslund.jfog.net/Olovslund_fsk/