Olovslunds äldreboende byggs ut

Under senaste sammanträdet med Socialnämnden, den 21 juni 2011, beslutade alliansgruppen att Olovslunds äldreboende ska byggas om och ut. Ombyggnationen genomförs dels för att lokalerna är gamla och behöver moderniseras, dels för att en utbyggnad av boendet kommer ge fler platser för kommunens äldre.

Under senare delen av 2010 uppstod ett större behov av boendeplatser för de äldre i kommunen vilket resulterade i brist på platser. Detta leder olyckligtvis att några av kommunens äldre får boendeplatser utanför kommunen. Allianspartierna menar att de äldre måste beredas plats inom kommunen och uppdrog därför till socialförvaltningen att se över existerande boenden. På Olovslunds äldreboende var det aktuellt med en ombyggnation då byggnaden är gammal och måste moderniseras. I och med denna ombyggnad beslutade nämnden att dessutom bygga ut boendet med 8 extra platser.

Läs mer om om/utbyggnaden samt se ritningarna på detsamma här nedan:

Läs mer om ärendet här.

Se ritningarna till ombyggnadet av bottenplan här.

Ritningarna för övre plan hittar ni här.

Mer information

Nicki Jozsa (FP) Ledamot i Socialnämnden och
Annelie Strömberg (FP) Ersättare i Socialnämnden