Ökat utbud i Jakobsberg ökar antalet besökare

Jakobsbergs centrum
Jakobsbergs centrum rustas upp för 50 miljoner 2013

I Jakobsbergs centrum så finns det idag ett hundratal butiker av olika karaktär och innehåll. Trots detta så höjs ofta röster kring att utbudet i Jakobsberg är för dåligt och att man hellre åker in till stan eller till Barkarby Handelsplats för att handla.

Många anser att det finns för mycket telefonbutiker i Jakobsbergs centrum, i dagsläget så finns det 5 butiker som säljer mobiltelefoner i Jakobsberg. Samtidigt så står ett flertal lokaler tomma i centrum vilket ger ett dåligt intryck av Jakobsbergs centrum.

Besökare i centrumanläggningar vill ha ett utbud med hög kvalité där olika butiker och restauranger ger en god variation till besökaren. Besökarna behöver få ett sådant utbud att de väljer att stanna och äta middag i centrum istället för att åka hem direkt efter jobbet.

Samtidigt är det viktigt att man samlar de verksamheter som ska ha öppet under kvällstid på en ganska begränsad yta så att besökarna naturligt rör sig mellan de olika butikerna, restaurangerna och lokalerna i centrum.

För att ytterligare generera besökare så kan man ordna konstutställningar på kaféer, bygga kaféer i anslutning till biblioteken och anordna utställningar och uppträdanden på biografer när man inte visar film. Att samtidigt få in föreningar i anslutning till centrum skapar ytterligare rörelse i Jakobsbergs centrum vilket kan leda till en ökad trygghet i kommunen och då främst i centrumområden. Samtidigt skulle dessa verksamheter också leda till att lokala butiker och restauranger ökar försäljningen.