Ökad personaltäthet i Järfälla

Nu har Skolverket redovisat statistiken från 2013 för bl a personaltäthet på fritidshem. Den visar att Järfälla fortsätter att ha högre personaltäthet på fritidshemmen både när man jämför med övriga kommuner i Stockholms län och alla kommuner i landet.”  Enligt Skolverkets mätning går det 10.9 barn på varje helårsanställd på fritidshem i Järfälla.

Motsvarande siffra för Stockholms län är 13.6 och för riket 12.9.  Också andelen anställda med pedagogisk högskoleutbildning är högre i Järfälla än i Stockholms län även om skillnaden inte är så stor. Dessvärre är andelen fortfarande alltför låg (33 %).   För barnen i Järfälla betyder den högre personaltätheten att de har bättre tillgång till personal som kan ge trygghet och omsorg, hjälpa dem i fritidsverksamheten men också vara stödjande i skolarbetet. Fritidshemmen har en egen läroplan och har i uppdrag att bidra till barnens lärande. I Järfälla genomförs sedan en tid tillbaka omfattande kompetensutveckling av personalen på fritidshemmen med inriktning just på barnens lärande.  Mer information:  Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden