Oförändrad skatt i Järfälla – Nacka höjer 35 öre

Nu är det budgettider i landets fullmäktigeförsamlingar. Utgifter skall beräknas och skatten för nästa år fastställas.
Järfällas budget omfattar 3,6 miljarder. Vi skall under hösten här på bloggen berätta hur pengarna används. På måndag kväll den 7 november beslutar kommunfullmäktige. Mötet börjar klockan fem och som vanligt är alla välkomna att lyssna antingen på Järfällasalens läktare eller på webbsändningen på kommunens hemsida.
Det är ingen stark budget som vi i alliansen presenterar. Några små reserver finns inbakade men med tanke på att vi förväntar oss ett underskott om närmare 50 mkr för 2011 kan vi inte för allt smör i Småland beteckna budgeten som stark. Investeringsprogrammet som närmar sig 800 mkr borde varit lägre för att säkerställa en mindre gropig resa framöver.
Men vi kan ju jämföra oss med Nacka kommun som brukar framhållas i många sammanhang i Stockholms län. Där höjer man skatten med 35 öre. Säkert med många goda skäl men också i vart fall med ett dåligt – deras stadshus. För tre år sedan beslöt man att upprusta stadsledningskontorets lokaler för 50 mkr. Efter ett tag växte projektet okontrollerat – fler ville väl få fina lokaler – och nu är man på väg att förbruka 376 mkr för upprustningen. Så kan det gå om man inte håller hårt i ett projekt från första stund.
I Järfälla hade vi på förra mötet med kommunstyrelsen ett förslag från kommunledningskontoret att få påbörja planeringen för ett nytt kommunhusbygge. De tänkta direktiven var väldigt allmänt hållna. Folkpartiet sade nej till så allmänna obestämda direktiv – just för att inte hamna i Nackas situation. Vi ska se till att Järfälla inte följer Nacka – i vart fall inte i frågan om ett nytt kommunalhus!

Lars Bergstig (FP)
Gruppledare