Offentliga biträdets skyldighet mot de ensamkommande flyktingbarnen

Jag märker att det finns stora brister då det gäller kvaliten på offentliga biträden för de ensamkommande flyktingbarnen! Många gånger när dessa ungdomar kommit till Sverige så är de väldigt nervösa och otrygga, osäkra på vad som kommer hända. Det gäller för oss som är utsedda att bli goda män att bygga upp ett förtroende, att få dessa ungdomar att känna trygghet och att vi ska hjälpa dem. Men det gäller även att det offentliga biträdet gör sitt jobb på ett korrekt vis och att barnet känner tillit, för då är mycket vunnet. Det är också viktigt för barnets rättsäkerhet att ett kunnigt offentligt biträde snabbt kommer in i processen efter ankomsten.

Tyvärr så finns det offentliga biträden som endast väljer att träffa dessa ungdomar 5 min innan förhör/utfrågning ska ske på Migrationsverket! Det kan också hända att de inte dyker upp alls av olika anledningar varvid samtalet på Migrationsverket måste ställas in. Detta är inte okej och gör inte dessa barn mer säkra på vad som kommer ske.

Jag har själv varit med då det offentliga biträdet helt enkelt har besökt, haft genomgång och förberett barnet på vad som kommer att ske vilket känns betydligt bättre för barnet.

För det kan även kännas märkligt för dessa ungdomar om man träffar någon för första gången 5 min innan ett förhör. Ett föhör som ska avgöra om de bedöms ha skäl för att få stanna i Sverige eller ej! Det kallar jag inte rättsäkert och hade inte själv kunnat känna mig trygg med.

Det borde även ställas mer krav på att det offentliga biträdet hade någon barnkunskap utöver sin juridiska kompetens så att viktiga omständigheter inte utelämnas.

Jag kan tyvärr känna ibland att det är typ ”B-advokater” som får eller tar dessa uppdrag och inte tar dessa uppdrag på fullt allvar, utan ser det som ett enkelt uppdrag med lättförtjänt arvode. Samtidigt ska man ge beröm till en del, dock för få, som gör ett grundligt och bra arbete också, för de finns.

Statusen och kvaliten på våra offentliga biträden måste bli bättre! Det är staten som betalar kostnaderna för det offentliga biträdets arbete, denna arvode inkluderar också utlägg för resor, tolk med mera. Uppdraget är tydligt: att hjälpa barnet att föra dess talan, rangordna yrkanden och presentera grunder, omständigheter för talan, informera barnet om innebörden och tänkbara konsekvenser av den personliga intervjun med Migrationsverket och hur man kan förbereda sig inför det mötet. Att man skulle klara detta på 5min innan ett möte/ utfrågning på Migrationsverket är ju totalt befängt och hur mycket förstår barnet av det som då sägs på så kort tid?

Man ska ha klart för sig att dessa barn ungdomar är väldigt nervösa inför mötet på Migrationsverket, vilket är helt förståligt.

Många av dessa ungdomar har varit på flykt i månader, år och har varit med om saker som många säkert har svårt att förstå! Då känns det  mycket anmärkningsvärt att vi i Sverige inte ska kunna ha ett rättsäkert system som ger det stöd som dessa ensamkommande barnen behöver.

Det offentliga biträdet skall se till att utredningen blir så fullständig som möjligt! Och det skall vi se till att så sker!

Niclas Erlandsson är Ordförande för Folkpartiet Hylte, 1:e vice Ordf Folkpartiet Halland och ledamot i Kommunfullmäktige i Hylte. Niclas arbetar också som god man för ensamkommande flyktingbarn.