Nytt motionsspår med belysning i Granskog

Järfälla kommun håller just nu på med en upphandling av ett nytt motionsspår med belysning i Granskog på Västra Järvafältets naturreservat. Motionsspåret som kommer att bli ca 2 meter brett och ha ett underlag av stenmjöl kommer också utrustas med hinder i form av stora stenar så att bilar inte kan ta sig upp på motionspåret. Start och slutpunkt för motionsspåret kommer att läggas vid Järfälla Orienteringsklubbs klubbstuga som ligger i Granskog.

Det elbelysta motionsspåret på Järfvafältet blir ett komplement till de fem andra belysta motionsspår som finns i Järfälla kommun. Två belysta finns på Ängsjö, ett i Vålberga, ett i Kalhäll och ett i Sandvik. Gemensamt för dessa spår är att de är belysta som längst fram till klockan 23 på kvällarna och tänds igen tidigast kl 05. Hur belysningen jkommer att fungera i Granskog vet vi ännu inte.

Under byggtiden så ska inga bullerstörande arbeten utföras mellan 21-07 eller på helger. Motionspåret i Granskog beräknas stå klart under 2013