Nya regler för skolval

Vid barn- och ungdomsnämndens sammanträde i början av november togs beslut om ändrade regler för val av skola.

Den viktigaste ändringen är att kommundelen Jakobsberg inte längre är uppdelad. Hittills har elever i västra Jakobsberg vid val till årskurs 6 ”tillhört” Viksjö och alltså haft förtur till platser på någon av Viksjös två skolor för årskurserna 6-9 – Fjällenskolan och Viksjöskolan. På motsvarande sätt har elever boende i Berghemsområdet i norra Jakobsberg ”tillhört” Källtorpsskolan i Kallhäll.

I och med att vi nu från höstterminen 2012 startar en ny skola för årskurserna 6-9 i Jakobsberg – lokaliserad till gymnasieområdet – ändras reglerna. I det skolval som görs i början av 2012 med inriktning på intagning till årskurs 6 erbjuder den nya skolan plats motsvarande två klasser.

Självklart kan alla skolor också fortsättningsvis sökas av alla elever i Järfälla.

Elever i hela Jakobsberg – alltså inklusive Berghemsområdet och västra Jakobsberg – har nu förtur till platserna i den nya skolan och även den hittillsvarande kommunala – Tallbohovsskolan.

Om platserna inte räcker till alla blir det lottning.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden