Nya profiler på Mälarskolan

Det finns anledning att avdramatisera valet av skola, menar skribenten Winander (FP)

När barn- och ungdomsnämnden i Järfälla träffas i början av november ska man ta ställning till ett förslag om profiler på den nyöppnade Mälarskolan för elever i årskurserna 6-9.

Det grundläggande syftet med Mälarskolan är att ta tillvara elevernas intresse för mer fördjupade ämnesstudier, öka måluppfyllelsen och inspirera till framtida studie- och yrkesval. Enligt förslaget ska det vara möjligt att erbjuda eleverna profiltid, 120 minuter per vecka, och ett utökat samarbete med gymnasieskolan i Jakobsberg. Mälarskolan är ju samlokaliserad med gymnasierna.

De profiler som föreslås är matematik, naturorienterande ämnen, teknik och entreprenörskap, musik, språk och samhälle samt idrott.  I årskurs 6 läser alla elever dessa ämnen för att till årskurs 7 välja ett av dem som sitt profilämne. För att det här ska fungera bra krävs ett samarbete med gymnasieskolorna, KomTek och Kulturskolan för musikprofilens del. Gymnasielärarna har ett begränsat ansvar för undervisningen i årskurs 6 men deras ansvar ökar ju äldre eleverna blir. Lärarna i grundskolan och gymnasieskolan planerar hela profilen tillsammans. Samtliga profiler ska även ha ett samarbete med omvärlden i form av olika skolor, företag och föreningar.
Barn- och ungdomsnämnden tar ställning till det här förslaget samtidigt som man ska besluta om en utvidgning av elevantalet i Mälarskolan. Ursprungligen har Mälarskolan varit tänkt för 240 elever. Enligt det nya förslaget blir det dubbelt så många.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden