Nya fräscha förskolor och fler platser i Järfälla

Järfälla kommun växer och det betyder att det blir fler barn i förskoleåldern.
Därför bygger vi ut och bygger om så att det bli fler platser i förskolan.

Vallstugan i västra Jakobsberg har nyligen invigts efter att den gamla stugan ersatts med en helt ny.

Vattmyraskolan i Jakobsberg byggs om och renoveras och det betyder fler platser bl a i förskolan.

Växthuset/Fröhuset är en Montessoriinriktad skola och förskola som finns inrymd i Nibbleskolan i Jakobsberg. Barn- och ungdomsnämnden vill nu att förskoleverksamheten – Fröhuset – skall få en tillbyggnad på skolgården så att fler förskolebarn får plats.

Ormbacka förskola i Skälby har tvingats hålla till i provisoriska paviljonger eftersom kommunens tidigare beslut om en permanent nybyggnad överklagades av närboende. Nu har överklagandena dragits tillbaka och spaden för nybyggnationen kan sättas i jorden när som helst.

Orionstugan nära Neptuniskolan i Skälby kommer att rivas och ersättas av en  nybyggd förskola.

I Kallhäll görs just nu förändringar i flera befintliga förskolor vilket ger plats för ytterligare barn. Dessutom planeras för ytterligare kapacitet genom om- eller tillbyggnad eller möjligen nybyggnad.

Barkarbyfältet planeras för en ny förskola och skola. Det ligger dock längre fram i tiden och beror på den fortsatta utbyggnaden på fältet.

I Viksjö finns f n inga behov av fler förskoleplatser.

Mer information: Bo Winander, ordförande i barn- och ungdomsnämnden