Nya bostäder och mer handel i Viksjö Centrum

Nu planerar Järfälla kommun för en utbyggnad av Viksjö centrum med 240 nya bostäder och 1.500 kvadratmeter ny handelsyta. I dag finns ca 7000 kvadratmeter för handel.
De nya bostadshusen blir 4 våningar höga och grupperas dels utmed nuvarande centrumhusets västra och södra sidor, dels utmed Tegvägen där den mynnar i Traktorvägen. Som ett utropstecken föreslås ett högre bostadshus 8 till 10 våningar i nordvästra centrumhörnan.  
Två nya hus för butiker föreslås på torget ungefär mellan nuvarande centrumhuset och Viksjöskolan.
Fyra olika förslag har skissats där bostadshusen placeras i lite olika kombinationer men med i stort samma nya stadsbild.
Viksjö centrum ägs av Aberdeen Property Invest. Utmed Tegvägen är också en HSB-förening markägare.
Länk till karta över Viksjö Centrum. (Eniro)
Mer information: Lars Bergstig (FP)
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen