Nya bostäder i Jakobsberg.

Jakobsbergs centrum
Jakobsbergs centrum rustas upp för 50 miljoner 2013
Järfälla är i en stor expansionsfas. Tunnelbanan ska komma hit och med den kommer även kravet på att bygga många bostäder de närmaste åren. Ett av de mest spännande projekten, lite i skuggan av allt byggande på Barkarbyfältet, är förtätningen av Jakobsberg. En stor del av planerna att göra Jakobsberg mer likt en stad är Söderdalen, där husen byggs i rask takt. Här ska det byggas c:a 1250 lägenheter då allt är klart och första kvarteret är snart färdigt.

Folkpartiets linje har sedan många år varit att bygga nya bostäder där vi redan har infrastrukturen. Istället för att dra nya vägar, avloppsledningar, bygga skolor och förskolor på ett fält så vill vi förtäta våra redan etablerade bostadsområden för att sedan ha råd att bygga längre ut från de centrala delarna. Därför tycker vi om ett annat planarbete som alldeles nyligen varit ute på samråd med bland annat en utställning på biblioteket. Det handlar om planerna att bygga bostäder på Tornérparkeringen.

2012 skrev ägarna av Jakobsbergs centrum, Citycon, och kommunen under ett intentionsavtal för att utveckla centrum. Detta kom av en ansökan från Citycon för att ändra planbestämmelserna så att de kan bygga på Tornérparkeringen. Kommunen startade då ett detaljplaneuppdrag som omfattar inte bara Citycons mark utan även Jäfällahus, Dilligenta och kommunens mark. Det man nu kommit fram till är ett förslag där det byggs på tre områden (se karta).

Jakobsberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område 1 är just norr om Riddarparken och där ska det byggas på den lilla fotbollsplanen och en bit in på gården mellan Drabantvägen 7 och Magnusvägen 6. Den stora fina innergården ska dock inte bli helt ”stängd” genom stora entréer och även en portal. En förskola planeras också att byggas i bottenplan. Poppelallén som går längs med Riddarparken kommer öppnas för biltrafik men i så kallad ”shared space” det vill säga att gångtrafikanter, cyklister och bilar får dela på ytan.

Område 2 är den södra delen av parkeringen där både den lilla och stora delen ska tas i anspråk. Parkeringen ska lösas genom p-hus och garage. Hus med olika antal våningar ska göra att man får en stadskänsla.

Område 3 är på sidan av Maria kyrka och Järfälla församlings lokaler vid Folkungavägen. Här planeras även en ny gång och cykelväg in som leder ner mot centrum.

På kommunens hemsida finns mer information för massor av andra intressanta projekt om hur Järfälla ska expandera och gå från en förort till en ny stad. Som vanligt gäller även att om ni har några frågor eller undringar så hör av er. Vi på Folkpartiet lyssnar mer än gärna på era åsikter och svarar på era frågor.