Ny tal- och språkskola i Järfälla

Det finns anledning att avdramatisera valet av skola, menar skribenten Winander (FP)

Barn- och ungdomsförvaltningen har sett över möjligheten att erbjuda skolgång för elever med grav tal- och språkstörning i kommunen. Järfälla kommun har idag en godkänd språkförskola, men något liknande erbjuds inte på skolnivå. För närvarande har Järfälla kommun sammanlagt 12 elever med tal- och språkstörning som går utanför kommunen, närmare bestämt i Sollentunas tal- och språkskola. Trots fördelarna med en specialiserad skola så riskerar en sådan exkluderande verksamhet leda till stigmatiseringseffekter och sänkta förväntningar på elevers kunskapsutveckling.

Barn- och ungdomsnämnden har nu beslutat att en verksamhet riktad till dessa elever ska startas  i någon  av kommunens skolor.

Mer information:
Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden