Ny strategi för Barkarbystaden?

Kommunens låneskuld är på väg att sätta nya rekord tack vara den stora exploateringen på Barkarbyfältet. Inom något år kommer låneskulden ha ökat från 200 miljoner, där den varit under flera år, till nästan 1,6 miljarder och då är knappt 1/3 av fältet byggt . Det är dags nu att ifrågasätta om det är rimligt att kommunen utsätter sig för en så kraftig riskexponering.

Men finns det något alternativ till dagens utbyggnadsstrategi som innebär att man delar upp marken mellan många olika små och stora byggföretag? Ja, jag vill påstå att alternativen finns om man är beredd att överlämna en del beslut till marknaden.
Dela upp resterande delar av fältet i 4-5 delar och sälja dessa till större byggbolag som tar ett större ansvar för helheten – något som de mindre företagen inte kan göra. Belastningen på den kommunala förvaltningen skulle bli mindre, vilket skulle frigöra tid och kraft för att också hinna förnya och utveckla våra äldre centrala delar som Jakobsberg och Kallhäll. Med den enorma fokusering som nu är på Barkarbyfältet, både administrativt och finansiellt, kommer det att dröja kanske tio år innan vi kan få en kraftfull förnyelse av Jakobsberg.
Kommunen ska se till att det blir en attraktiv bebyggelse, att regler följs och att kvalitén hålls uppe. Men låt marknaden ta ansvar för att bostäder och offentliga investeringar följs åt i genomförandet. Ompröva strategi och kommunalt risktagande innan det är för sent!
Fred Knaust (FP)
Ledamot i miljö- och bygglovsnämnden