Ny stationsentré i Jakobsberg

Jakosbergsstation
Här kommer den nya entrén i Jakobsberg att byggas för 50-100 miljoner

I Jakobsberg ska det som tidigare berättats byggas en ny stationsentré. Den nya sydliga entrén kommer att byggas vid parkeringshuset på Ynglingavägen. Cykelparkering och avlämningsfickor kommer att byggas i samband med den nya entrén. Byggstart beräknas till september 2014.

Trafikverket arbetar just nu med Mälarbanan genom hela kommunen och i Jakobsberg kommer det som bekant att byggas en ny entré med en uppgång/nedgång till den sydliga delen av stationen. Placeringen av entrén har diskuterats mycket men där Folkungavägen övergår och blir Ynglingavägen ligger det ett parkeringshus, mellan nuvarande väg och spår så kommer alltså stationsentrén att byggas. På andra sidan spåret så blir entrén vid BVC i Jakobsberg dvs Kvarnhuset. Kostnaden för arbetet i Jakobsberg med denna nya entré beräknas till 50-100 miljoner.

Folkpartiet reserverades sig redan för ett par år sedan gällande driften av sekundärentrén när det stod klart att Järfälla kommun ska betala för driften av SL entré.  Folkpartiet ansåg att då SL till stor del bekostas av skattemedel bör Järfällaborna inte behöva betala ytterligare 3 miljoner per år för SLs personal. På grund av beslutet blev från övriga partier kommer därmed Järfällas skattebetalare att få betala halva driftskostnaden för SL under en tioårsperiod. Du kan läsa mer om det i inlägget ”Folkpartiet rasar efter slösaktigt beslut

Gång och cykelvägar kommer att leda till och igenom tunneln som kommer att byggas. Hur tryggheten kommer att garanteras i den nya tunneln är något som vi i Folkpartiet i Järfälla noga håller uppsikt över i den kommande planeringen.

Trafikverket räknar med att byggstarten för den nya entrén blir i september 2014, just nu ligger dock tidsplanen lite olika och projektet kan komma att utföras +-6 månader från september.