Ny satsning på naturvetenskap och teknik i Järfällaskolorna

Kalltorpskolan_i_Kallhall
Plan för personalförsörjning i Järfällas skolor. På bilden: Källtorpskolan i Kallhäll

Järfällaskolorna satsar nu kraftfullt på att utveckla undervisningen inom naturvetenskap och teknik. Det sker genom deltagandet i en statlig utbildningssatsning, verkställd av Skolverket.

Syftet med den statliga satsningen är att genomföra utvecklingsinsatser med elevernas måluppfyllelse i
fokus. Även intresset för vidare studier inom naturvetenskap och teknik förväntas öka via insatserna.

Skolverkets satsning är en 3-årig utbildning för en NT-utvecklare (NT=naturvetenskap och teknik) , som i sin tur
under perioden ska bilda nätverk och handleda/utveckla ett antal NT-ansvariga lärare.

I Järfälla har vi utsett läraren Karin Sahlberg till NT-utvecklare. Karin är lärare på Björkebyskolan och fick för något år sedan ta emot kommunens pedagogpris.

Efter sommaren utses en NT-ansvarig på varje skola  inklusive  även de fristående.

Järfälla är en av de 171 huvudmän som ansökt och fått plats i den statliga utbildningen (250
sökte).
 
Övriga mål för Järfällas deltagande är:   
Förbättrade resultat på varje enhet
Stärka det kollegiala samarbetet
Öka elevernas intresse för ämnena
Öka de gemensamma normerna för bedömning mm
Öka andelen behöriga lärare på sikt via ökat intresse
Att de lärare som deltar i nätverket ska få de verktyg som behövs för att skapa en systematisk, långsiktig och självgående NT-utveckling på sin enhet

Mer information:
Bo Winander
(FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden