Ny pendeltågsstation i Kallhäll

Kallhall_station
Skiss av hur Kallhälls station kan komma att se ut inuti. Skisser från trafikverket

I Kallhäll kommer Trafikverket bygga en ny pendeltågsstation med 2 perronger. I samband med detta byggs en ny gång- och cykelbro och en ny bussterminal. Även en pendeltågsparkering finns planerad

Mälarbanan genom Järfälla påverkar kommunens samtliga tre pendeltågsstationer och i Kallhäll byggs en helt ny station precis som i Barkarby. Stationen kommer att få två perronger där pendeltågen kommer att stanna på de yttre sidorna av perrongen medan de två spåren mellan perrongerna kommer att användas som vändplats för pendeltågen. De regionaltåg och godståg som passerar Kallhäll kommer att åka på samma spår som pendeltågstrafiken i Järfälla.

Ytterligare ett antal spår kommer att byggas av Trafikverket och det har funnits planer om ca 7 stycken kommer att byggas för parkering av pendeltåg. Denna parkering placeras ungefär på motsatt sida om Kallhälls centrum.

Trafikverket räknar i upphandlingen att kostnaden för den nya stationen, bron, bussterminalen och den omläggning av mark som krävs kommer att kosta 100-300 miljoner kronor och kommer att påbörjas under 2014. I början av 2014 räknar man också med att rivningen av den gamla stationen påbörjas.

I närheten av Kallhälls station så kommer ett antal andra projekt att byggas i samband med utbyggnaden av Mälarbanan. Bla kommer det att byggas en ca 50 meter bred bro med naturområde ovanpå bron. Ni som har åkt förbi på Kallhällsleden har sett att arbetet strax innan stationen är i full gång.

Trafikverket skriver på sin hemsida att projektet med Mälarbanan genomförs för att öka antalet avgångar, minska förseningarna och minska köerna som skapas när pendeltåg och gods- och regionaltåg ska dela på samma spår. Trafikverket har utförlig information om Mälarbanan på sida ”Om projektet Mälarbanan” http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Malarbanan-Tomteboda-Kallhall/Om-Projekt-Malarbanan/