Ny öppen förskola i Viksjö, Järfälla

Under hösten startade kommunen en ny öppen förskola i Viksjö. Det innebär att det nu finns öppna förskolor i alla kommundelar. Till de öppna förskolorna är alla barn som inte är inskrivna i barnomsorgen välkomna tillsammans med en förälder eller annan vuxen. Den öppna förskolan i Jakobsberg tar också vissa tider emot barn som är inskrivna i barnomsorgen.Den öppna förskolan i Viksjö är inrymd i Sandviksskolan i Hummelmoraområdet.Öppettider och olika aktiviteter kan man läsa om på kommunens hemsida på nedanstående länk.

Öppettider: Mån-Tors 0900-1600, Fredag 0900-1200