Ny lättakut ska startas på Danderyds sjukhus i mars 2013

2008 uppdrog alliansen till sjukhusen att starta lättakuter för att avlasta sin vanliga akutmottagningar. I Huddinge finns en sådan lättakut i anslutning till stora universitetssjukhuset. Där tar man emot 33.000 besök varje år och 80% av patienterna tas emot inom en timme.

Danderyds sjukhus ansåg sig däremot inte kunna få loss lokaler så där har ingen lättakut kommit till än. Men nu blir det ändring. Nu kommer lokaler i administrationhuset att frigöras till vård och man kommer snabbt ta dit snickare för några mindre ombyggnader. Men i stort sett duger lokalerna med dessa mindre ändringar till att ha lättakut.

Daneryds sjukhus Foto:Johan Aldegren

Uppdraget kommer från alliansens partier. Sjukvårdsdirektören har fått uppdraget att genomföra detta och mest sannolikt är att egenregiverksamheten, SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde) som driver landstingsägd primärvård, geriatrik och psykiatri, får driva lättakuten. Då går det snabbt att starta den jämfört om man skulle upphandla den. De besked vi har fått är att det ska vara möjligt att få igång verksamhet redan under mars månad.