Ny förskola i Stäket

Våren 2012 ska det finnas en ny provisorisk förskola vid Almarevägen i Stäket. Det har barn- och ungdomsnämnden beslutat. Trycket på barnomsorgen i Kallhäll/Stäket är mycket stort. Antalet barn i förskoleåldern växer och alltför få föräldrar får sina förstahandsönskemål tillgodosedda vid val av förskola.

Den nya förskolan vid Almarevägen beräknas få omkring 60 platser, vilket är ett stort tillskott. Tillsammans med utökningar på en del andra förskolor i Kallhäll/Stäket – Svetsarvägen, Bolinder och Gulliver – ökar kapaciteten kraftigt under det närmaste året.

Det behövs eftersom det f n inte finns några lediga platser alls. Trycket är alltid störst den här tiden på året. Redan efter sommaren när en årskull barn lämnar förskolan och börjar skolan finns gott om lediga platser. Eftersom läsåret går fylls dessa platser upp av nya barn.

Den nya provisoriska förskolan vid Almarevägen innebär också en avlastning av Iljansbodaskolans förskola. Det innebär att fler skolbarn än tidigare får plats i skolverksamheten i Iljansboda.

Barn- och ungdomsnämnden har ännu inte tagit ställning till frågan om en ny permanent förskola i kommundelen Kallhäll/Stäket. Vi inväntar en ny befolkningsprognos och närmare analys av behov samt befintlig och tillkommande kapacitet.

Att redan nu ta beslut om en permanent förskola vid Almarevägen var alltså inte aktuellt. Det tar också betydligt längre tid att få en permanent förskola på plats, i värsta fall flera år med tanke på planarbete och risken för överklaganden.

Mer information:
Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden