Ny förskola i Jakobsberg med Montessoripedagogik

Järfälla ska bygga en ny förskola i centrala Jakobsberg. Det är innebörden av ett färskt beslut av kommunstyrelsen. Förskolan görs som en tillbyggnad på friskolan Växthuset och kompletterar skolans förskoleverksamhet. Den nya förskolan får plats för omkring 60 barn och beräknas så klar i början på 2012.

Växthuset arbetar både i förskola och skola med Montessoripedagogik. I kommunen finns sedan tidigare också andra förskolor som använder sig av den pedagogiken. Den nya förskolan blir ett viktigt komplement till befintliga förskolor i Jakobsbergsområdet.

Vi har haft en kraftig ökning av antalet barn och ökningen kommer att fortsätta. Inte långt från friskolan Växthuset finns kommunala Vattmyraskolan som bedriver både förskole- och skolverksamhet. Vattmyraskolan byggs nu om och får också den plats för ytterligare barn.


Mer information
Bo Winander (FP) Ordförande i barn- och ungdomsnämnden

Kontakt Förskolan Fröhuset

Expedition: 08-580 275 00
Fröhuset: 08-580 275 05

Hästskovägen 76
177 39 Järfälla