Ny byggnad för barnhospice

För några år sedan startade Sveriges första barnhospice, i regi av Ersta diakoni, i tillfälliga lokaler vid Erstaviken. Nu har vi kommit fram till en permanent lösning som innebär ett nybygge, en modern ny vårdbyggnad på samma plats, Lilla Erstagården. Lokalerna blir nu både till storlek och utformning anpassade till den viktiga verksamhet som där ska bedrivas. Det handlar om åtta vårdplatser, men alla rum blir vårdrum och ska kunna användas som familjerum, eller som extra vårdplatser vid behov. Det kommer att finnas sex boendemoduler, massage och spa, matsal och föräldrakök, vinterträdgård, och givetvis utrymme för lek, verkstad och ett upplevelserum.

Birgitta Rydberg Foto: Erja Lempinen

Jag hoppas att detta nya, fina barnhospice kommer att vara en god miljö för barn och deras familjer i den svåraste situation som kan drabba en familj.