Nu minskar byråkratin i skolan för lärarna

Lärarna ska ägna sig å undervisning och inte åt byråkrati, sa Jan Björklund i förra veckan. Nu plockar man bort den individuella utvecklingsplanen (UIP) för elever i åk 6-9 där man redan får betyg.

I dagsläget så lägger många lärare ner många timmar på byråkrati istället för att undervisa eleverna i skolan. Regeringen kommer nu med en rad förslag för att underlätta för lärarna i skolan.

  • I dagsläget så skriver lärarna en UIP en gång per termin för elever i åk 1-5, detta minskar man nu till att UIP ska skrivas en gång per år.
  • I åk tar man bort UIP helt då elever i åk 6-9 får betyg.
  • Skolverket bör ges i uppdrag att revidera målen för utvecklingssamtalen och förenkla den skriftliga delen av UIP.
  • Utvecklingssamtalen ska precis som nu genomföras en gång per termin men kraven på vad de ska innehålla ska förtydligas.

Jan Björklund säger att det viktiga är innehållet i informationen och inte den exakta formen. Regeringen hoppas på att dessa förändringar kan träda i kraft under sen höst.