Nu har vi passerat 66.000 i Järfälla

Förra året ökade Järfällas befolkning med 916 personer.  Antalet nyfödda var 850 vilket gav ett födelseöverskott med 396 individer (850 födda och 454 döda).
Till Järfälla flyttade under året 4.478 personer medan 3.963 flyttade från Järfälla. Vi hade ett flyttningsnetto mot övriga Sverige på – 19 (911 in och 930 ut) och ett överskott mot övriga Stockholms län på 67 individer (2.809 in och 2.742 ut) . Det stora flyttningsöverskottet härrör från utlandet med netto 467 nya Järfällabor från övriga världen (758 in och 291 ut).
Järfällas flyttningsströmmar speglar i hög grad vår integration med övriga länet och vårt utbyte med övriga världen. Vi delar den bilden med kommuner som Botkyrka, Haninge, Huddinge och Södertälje.
Inflyttande från övriga Sverige till stockholmsregionen söker sig i stor utsträckning till Stockholm, Solna och Sundbyberg som alla har ett positivt flyttningsnetto gentemot övriga Sverige.
Lars Bergstig (FP) Gruppledare