NT-gymnasiet i Järfälla ligger fortsatt i topp

NT-gymnasiet är Järfällas gymnasium för naturvetenskap och teknik. Det är mycket glädjande att kunna konstatera att nästan alla de elever som lämnade NT-gymnasiet med slutbetyg förra året uppnådde behörighet att studera vidare på universitet och högskola. Under de senaste fyra åren har andelen elever som lämnat skolan med behörighet till högre studier legat stabilt på 98-99 % och varit högre än för riket som helhet för jämförbara program, som 2012 låg på 93 %.

 

Anne-Marie Holm (FP) Utbildningsnämnden

Anders Bengtsson (FP) Ersättare Utbildningsnämnden