Nominera till Järfälla kommuns miljöstipendium

Varje år delar Järfälla kommun ut ett miljöstipendium till en person, en grupp, ett företag, en förening eller en organisation som finns i kommunen och som har arbetat extra mycket för en bättre miljö.

Alla medborgare kan komma med förslag på vem som ska få årets stipendium. Nominera senast den 1 oktober på adressen:

Järfälla kommun
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
177 80 Järfälla

eller via e-post till miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Glöm inte att skriva namn, adress och telefonnummer till stipendiaten, en kort beskrivning av miljöinsatsen och avsändarens namn och adress.