Nominera årets företagare i Järfälla

Varje år utser kommunfullmäktige en jury som tillsammans med en representant från Företagarna Järfälla utser årets företagare. Vinnaren väljs ut från de inkomna förslagen från allmänheten.
Om du känner till någon företagare eller företag som du anser har utfört en prestation och som kan ses som en förebild för samhället och andra företagare så tveka inte att nominera till Järfälla kommun eller till Företagarna Järfälla via e-post. Du kan också nominera genom att skicka ett brev till:

Järfälla kommun
kommunledningskontoret
177 80 Järfälla.

Läs mer om årets företagare här.

Nicki Jozsa (FP)
Ledamot i kommunfullmäktige och i socialnämnden