Nikoletta Jozsa Folkpartiets alternativ i Järfälla

Nikoletta Jozsa, Gruppledare Folkpartiet Järfälla

Född i Ungern, uppväxt på Söderhöjden och med en bakgrund som skolkurator ställer Nikoletta upp i valet till kommunfullmäktige för andra gången.

Nikoletta, eller Nicki som hon ofta kallas bland vänner, kom till Sverige som 5-åring på flykt undan det kommunistiska förtrycket i Ungern. Väl i Sverige kom Nicki att växa upp på Söderhöjden i Jakobsberg. Uppväxten där har kommit att forma Nicki även i vuxen ålder och hon har ett stort engagemang för socialt utsatta.

Dessa erfarenheter och detta engagemang kom att forma hennes liv högst påtagligt då hon efter gymnasiet utbildade sig till socionom och sedan tog anställning som skolkurator. För henne var det mer än bara ett jobb, det var ytterligare ett steg i livet för att kunna hjälpa folk och finnas som stöd när de behövde det.

Nicki berättar om hur det kom sig att hon blev politiskt aktiv:

”Jag valde att bli politiskt engagerad när jag var gravid med mitt första barn och insåg att jag hade väldigt mycket åsikter kring förskola, skola och sociala frågor. Jag kände att det var dags att engagera mig politiskt, få utlopp för mina tankar och idéer samtidigt som jag kan göra samhället bättre för mina barn.”

När Nicki ger sin beskrivning till varför hon valde just Folkpartiet använder hon gärna ord och begrepp som positiv världsbild, problemlösning, frihet, hjärta och socialt ansvarstagande. Det är väldigt tydligt att hennes val av parti hänger ihop med hennes syn på sin roll som politiker:

”Min roll som politiker är att hjälpa andra förverkliga sina drömmar eller åtminstone skapa möjligheterna för dem att nå dit själva. Det kan vara att tillgodose att ett barn får en trygg uppväxt, en god skolgång, att underlätta för en person som vill starta ett eget företag, köpa en villa eller bara få ett mål mat för dagen och ett tak över huvudet på natten. Vi har alla olika drömmar och mål, det är därför det är viktigt att hela tiden se individen man har framför sig och dennes verklighet”

Något som är verkligt påtagligt är hennes starka engagemang för de som har svårt att nå ut, att föra sin talan. Det kan vara allt från barn som far illa till hemlösa och de med missbruksproblem. Nicki beskriver det gärna som en effekt av hennes uppväxt i ett område där socialt utanförskap är vanligt och framtidstron ofta låg, något hon kämpar för att ändra. När Nicki pratar om dessa frågor är det som att atmosfären i rummet förändras och man rycks omedelbart med och kan inte undgå att bli starkt berörd när hon berättar om människorna hon träffat och sorgsenheten i hennes röst när hon nämner hemlösa och blickar ut över ett kyligt och regnigt Järfälla.

Att Nikoletta Jozsas politiska mål är fast förankrade i verkligheten och folks vardag är det lika lite tvekan om som att hennes hjärta verkligen hör hemma i och brinner för Järfälla och dess invånare.