Nibble förskola

Nibble förskola ligger på Nibblevägen 1 i Järfälla bredvid Viksjöleden och Sångvägen.  Inger Bengtsson är förskolechef för Nibble förskola. Förskolan är uppdelad i tre grupper, Gitarren, Fiolen och Flöjten.  Åldersgruppen på förskolan är 1-5 år och barnen går hela sin förskoletid i samma barngrupp. Personlen är hela tiden med barnen och hjälper barnen i deras lek. Nibble förskola har ett eget kök med en anställd kock som lagar maten på plats i skolan.

Nibble förskola
Nibblevägen 1
177 36 Järfälla

tel: 08-580 294 38
nibble.forskola@jarfalla.se