Nästan alla Järfällaelever godkända i svenska och engelska

skolan

Nu har Skolverket redovisat resultaten av årets nationella prov i bl a svenska, engelska och matematik för de nior som lämnade grundskolan strax före sommaren. Nästan alla Järfällaelever blev godkända i svenska och engelska och i matematik blev drygt nio av tio godkända.

Nationella provet i svenska hade tre delar; muntlig framställning, läsförståelse och en skrivuppgift. Eleverna var bäst i muntlig framställning och något sämre i läsförståelse och den skriftliga uppgiften. 97.6 % av alla Järfällaelever blev godkända, enligt Skolverkets redovisning. Det är en högre andel än för elever i hela Sverige.

Också i engelska presterade Järfällaeleverna bättre än svenska elever i allmänhet. Här blev 98.8 % godkända att jämföra med rikssnittet på 96.7 %.

Något sämre blev resultaten i matematik. Dock blev 92 % av Järfällaeleverna godkända, vilket kan jämföras med ett riksgenomsnitt på 89.6 %

Järfällaeleverna ligger alltså bättre till än svenska elever i allmänhet i alla tre nationella prov som gäller svenska, engelska och matematik. Samma förhållande gäller avgångsbetygen när eleverna lämnade grundskolan efter vårterminen i år.

Mer information:

Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden