Musikklasser på Tallbohovsskolan

OBS Informationen i nedanstående inlägg är inaktuell. Läs mer på Järfälla kommuns hemsida om Järfällas musikklasser.

Från höstterminen 2015 kommer Järfälla att ha musikklasser på både Tallbohovsskolan och Mälarskolan. På Tallbohovsskolan finns då musikklasser i årskurserna 4 och 5. På Mälarskolan finns från höstterminen 2015 musikklasser i årskurserna 6-9, som då flyttar från Tallbohovsskolan.

Bakgrunden är barn- och ungdomsnämndens tidigare beslut att från höstterminen 2015 börja avveckla högstadiet vid Tallbohovsskolan. Från 2015 är det inte längre möjligt att söka till årskurs 6 vid Tallbohovsskolan. Det blev i och med nämndens beslut nödvändigt att undersöka framtida placering av våra musikklasser.

Mälarskolan kommer från höstterminen 2015 att förutom nuvarande lokaler inrymda i NT-gymnasiet också få disponera den då nyrenoverade Kvarnskolan intill nuvarande simhall.

Tillsvidare stannar alltså musikklasserna i årskurs 4 och 5 kvar på Tallbohovsskolan. Att inte också dessa elever flyttades beror på att de i så fall skulle vara de enda yngre eleverna i Mälarskolan/Kvarnskolan.

Den som vill gå i musikklass söker alltså också fortsättningsvis in till årskurs 4 och går då igenom ett intagningsprov. Liksom tidigare kommer det att finnas möjligheter för särskilt intresserade och musikbegåvade elever att gå in i musikklass också från årskurs 6.

Mer information:

Bo

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden