Musikklasser både på Tallbohovsskolan och Mälarskolan

Från höstterminen 2015 kommer Järfälla att ha musikklasser på både Tallbohovsskolan och Mälarskolan. På Tallbohovsskolan finns då musikklasser i årskurserna 4 och 5. På Mälarskolan finns från höstterminen 2015 musikklasser i årskurserna 6-9, som då flyttar från Tallbohovsskolan.

Bakgrunden är barn- och ungdomsnämndens tidigare beslut att från höstterminen 2015 börja avveckla högstadiet vid Tallbohovsskolan. Från 2015 är det inte längre möjligt att söka till årskurs 6 vid Tallbohovsskolan. Det blev i och med nämndens beslut nödvändigt att undersöka framtida placering av våra musikklasser.

Mälarskolan kommer från höstterminen 2015 att förutom nuvarande lokaler inrymda i NT-gymnasiet också få disponera den då nyrenoverade Kvarnskolan intill nuvarande simhall.

Tillsvidare stannar alltså musikklasserna i årskurs 4 och 5 kvar på Tallbohovsskolan. Att inte också dessa elever flyttades beror på att de i så fall skulle vara de enda yngre eleverna i Mälarskolan/Kvarnskolan.

Den som vill gå i musikklass söker alltså också fortsättningsvis in till årskurs 4 och går då igenom ett intagningsprov. Liksom tidigare kommer det att finnas möjligheter för särskilt intresserade och musikbegåvade elever att gå in i musikklass också från årskurs 6.

Mer information:

Bo

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden