MP i debatt om Järvafältet på Folkpartiets blogg

Miljöpartiets gruppledare i Järfälla svarar idag på Lars Bergstig artikel Järvafältet föreslås bli nytt riksintresse för friluftslivet” på Folkpartiet Järfällas blogg. Texten nedan är författad av Mikael Jämtsved och vi har inte redigerat något i texten.

En stor del av marken i Järfälla är idag skyddad mot exploatering på olika sätt. Det är något som vi bör vara glada och stolta över. Miljöpartiet anser även att vi bör gå längre på vissa håll, till exempel bör Ängsjö friluftsområde skyddas från exploatering.

Men det faktum att en stor del av marken redan är skyddad idag innebär också att vi behöver vara försiktiga med vad vi skyddar framöver. Det är viktigt att se till att det vi skyddar faktiskt består av skyddsvärda intressen. Det som vi nu träter om är gränsdragningen för det dubbla skydd för Järvafältet som Länsstyrelsen har föreslagit.

Problemet som Miljöpartiet ser det är att det extra i förhållande till nuläget som Länsstyrelsen föreslår att skydda inte är något skyddsvärt intresse utan en delvis asfalterad gräsplätt i östra delen av det gamla flygfältet. Det som däremot är skyddsvärt är givetvis frågan om hur nära nuvarande reservatsgränser som vi ska bygga. Vi anser att det beslutet bättre tas lokalt av kloka kommunpolitiker i samråd med medborgarna i Järfälla istället för att delegera det till tjänstemän på statliga myndigheter. Det blir därför väldigt problematiskt när vi öppnar upp för schablonmässiga gränsdragningar av tjänstemän som inte tycks vara insatta i de närmare geografiska förhållanden och kommunala planer istället för att lösa denna fråga på kommunal nivå.

Miljöpartiet tror på ett decentraliserat beslutsfattande. Därför tycker vi att dialogen ska ske mellan kommunen och dess medborgare inte mellan kommunen och Länsstyrelsen. Att Folkpartiet inte delar uppfattningen att beslut blir bäst om de tas så nära medborgarna som möjligt torde inte förvåna någon.

Mikael Jämtsved, gruppledare för Miljöpartiet i Järfälla