MP gör sin ståndpunkt på skolan klar

Olovslundskolan i Järfälla

Jag tycker alltid det är skönt när ens politiska motpoler gör sina ståndpunkter tydliga, det blir då så mycket enklare att bemöta dem.

MP klargjorde på sin senaste kongress att man var emot betyg och inte heller ville återförstatliga skolan, i och med detta så tydliggjorde man även att man tycker det uppenbarligen är ok att barn som behöver tydliga indikationer på ett hjälpbehov får fortsätta utan dessa och att det är ok att nivån på utbildningen i vårt land fortsätter att bedrivas på en mycket ojämnlikt vis.

Mycket märkligt i mitt tycke, men det är ju bra att de tydliggör sina ståndpunkter.

Folkpartiets ståndpunkt för tidiga betyg är klar:

I åk 5 eller åk 6 börjar elever förstå att de blir bedömda av lärarna. Det är därför rimligt att eleverna förstår vilka kriterier som bedömningen baseras på och veta vad som förväntas av dem. Och för lärare är det viktigt att i alla fall en gång om året ta ställning till om en elev har nått kunskapskraven eller inte.

Även föräldrar är betjänta av tidig och tydlig information om deras barns kunskapsutveckling. Muntlig information räcker inte, då den tenderar att fokusera på det sociala. Betyg från årskurs 6 är något som alla kommer att tjäna på.

Även vad gäller skolans återförstatligande så är vi liberaler tydliga:

Alla barn, oavsett var de bor, rätt till en likvärdig utbildning. I dag kan det skilja 50 000 kronor per elev mellan de kommuner som satsar mest på sin grundskola och de som satsar minst. 

Tydlighet och jämlikhet borde vara rättesnören inom skolan, vad tycker du?

Jimmy Larsson (FP)

Ersättare i barn- och ungdomsnämnden i Järfälla