Möte med Skanska 24/4 på Viksjöteatern. Alla välkommna!

Det är på den här tomten som betongfabriken planeras att byggas. Bruttovägen 9

Folkpartiet Järfälla har nu ordnat ett möte för Järfällas medborgare med anledning av Skanskas planerade betongfabrik i Viksjö. Mötet som kommer att hållas på Viksjöteatern i Viksjöskolan den 24/4 kl 1800. Lokalen har plats för 250 personer och alla är välkommna dit.

Mötet kommer att föras i form av panelsamtal med representanter från Skanska, tjänstemän och/eller politiker från Miljö- och bygglovsnämnden och vi planerar även för att en representant för de boende kommer att delta. Bo Winander som är ordförande för Folkpartiet Järfälla samt för Barn- och ungdomsnämnden i Järfälla kommer att vara moderator under mötet och fördela frågor till panelen.

Skanskas representanter under mötet kommer vara John Nyberg som är miljösamordnare på Skanska samt Göran Suneson, Regionchef på Skanska. Skanska kommer göra en kort presentation av den planerade anläggningen.

Mötet avslutas med en frågestund där publiken kan ställa frågor till panelen.

Folkpartiet Järfälla kommer under detta möte också att lämna över de namnunderskrifter vi har samlat in via vår hemsida. Vi kommer stänga namninsamlingen via hemsidan den 22/4 2012 så vi ber er som ännu inte har skrivit på den att göra det vi den här länken. Namninsamling mot betongfabriken

Tid och plats:

NÄR: Tisdagen 24/4 2012 kl 18:00
VAR: Viksjöteatern på Viksjöskolan. Agrargränd 4, 17544 Järfälla

Har du frågor om mötet kan du lämna en kommentar till detta inlägg eller maila din fråga till folkpartiet@jarfalla.se