Mindre byråkrati i skolan

Bergshemskolan
108 mattelärare i skolbänken

Alliansregeringens budgetförslag innehåller flera förslag som kommer att minska byråkratin i skolan.

Skriftliga omdömen behöver inte längre tas fram för elever som går i årskurserna 6-9. Dessa elever får ju redan betyg varje höst och vår.
För yngre elever behöver lärarna ge skriftliga omdömen endast en gång per år i stället för två gånger.  Också omfattningen av de s k individuella utvecklingsplanerna kommer att begränsas.

Ytterligare något som föreslås i budgetförslaget är att skolorna inte längre måste upprätta åtgärdsprogram i varje situation när elever behöver extra stöd. Det viktiga är att de får det stöd de behöver. Endast när föräldrar önskar ett åtgärdsprogram är skolorna skyldiga att upprätta ett sådant.

Båda dessa förändringar bör innebära en betydande minskning av den tid som går åt till administrativa uppgifter i skolan och öka tiden för undervisning och direkt arbete med eleverna eller förberedelser för lektioner m m.

Mer information:
Bo Winander (FP)
Ordförande i barn- och ungdomsnämnden