Miljöpartiet: Miljöpartiet sätter budgetbalans framför simhallspopulism

Den 14 november påstår Anders Bengtsson att Miljöpartiet inte vill bygga någon ny simhall under 2013. Detta är helt enkelt inte korrekt.

Till att börja med så är det viktigt att se skillnad på att vilja att något ska göras och att vilja att något ska göras av det offentliga. Jag vill till exempel väldigt gärna att det ska göras en ny Transformers-film, det betyder inte att jag anser att Järfälla Kommun borde göra en ny Transformers-film. Detta borde vara en bekant tankegång för företrädare för ett parti som i alla fall på pappret bekänner sig till liberalismen.

 Det är också en falsk motsättning att ställa Veddestabron mot en ny simhall. Det hade varit en rimlig motsättning om det vore två förslag som vi hade att ta ställning till. Nu är fallet så att Veddestabron är beslutad om och avtal är skrivna. Miljöpartiet anser att avtal ska hållas, pacta sunt servanda är en god princip och att få kommunen att framstå som en avtalsbrytande part riskerar att skada kommunen betydligt mer än de vinster kommunen eventuellt skulle göra i anseende med en ny simhall. Därför är det felaktigt som Anders Bengtsson gör att ställa simhallen mot Veddestabron.

 När det kommer till den nya simhallen, är Miljöpartiets hållning att simhallen bör byggas men kommunen bör endast finansiera halva kostnaden. Den andra halvan bör komma från antingen ett privat företag som ser detta som en bra investering eller från sammanslutningar av civilsamhället som vill nyttja och få inflytande över den nya simhallen. Det är också detta som vi har budgeterat för vilket är enkelt att konstatera vid jämförelse av Miljöpartiets budgetmissiv och den investeringsbudget som faktiskt antogs. Det går också bra att gå tillbaka till förra årets budget där vi också finansierar halva simhallen.

 Miljöpartiet skulle i grunden vilja att kommunen hade råd att stå för hela kostnaden för ombyggnationen. Tyvärr lever vi i en verklighet där detta framstår som mycket oansvarigt. Sedan Alliansen tog makten för 6 år sedan har kommunens ekonomi körts i botten. Inför år 2013 tvingas kommunen återställa skattesatsen till 2007 års nivåer och lyckas trots det inte finansiera sina underskott fullt ut. Detta innebär att vi kommer att tvingas till ytterligare besparingar, Miljöpartiet finner det rimligt att en del av dessa besparingar kan göras genom minskade kapitalkostnader. Miljöpartiet konstaterar även att kommunen vid årsskiftet beräknas ha en låneskuld på 1430 miljoner kronor och i och med fullmäktiges beslut den 5/11 2012 har kommunen nu getts möjlighet att utöka våra skulder med ytterligare 570 miljoner kronor. De kommande åren beräknas skulderna öka upp emot 3 miljarder kronor. Miljöpartiet finner detta läge oacceptabelt och tvingas därför ta en del tuffa beslut.

Vi är dock beredda att ta dessa tuffa beslut eftersom vi anser att ordning och reda i ekonomin och budgetbalans är viktigare än simhallspopulism.

 

 Mikael Jämtsved

Gruppledare Miljöpartiet de Gröna i Järfälla