Miljöpartiet bör förankra sina förslag i verkligheten

Författaren menar att MP och Åsa Romson har fel om infrastrukturen.

Det börjar nu bli mer regel än undantag att MP kommer med förslag som saknar en förankring i verkligheten utanför sammanträdesrummen i och kring riksdagshuset samt partikansliet.

Det senaste utspelet återfanns i SvD:s brännpunkt ”Alliansen sviker om tågsamtal”, där man raljerar över situationen kring den spårbundna trafiken i Sverige.

”För en fungerande tåg- och kollektivtrafik krävs, enligt Miljöpartiets beräkningar inför höstbudgeten, att anslaget för de kommande tre åren ökar med 15–20 miljarder jämfört med 2012 års nivå.”

Vad som MP definierar som en fungerande tåg- och kollektivtrafik samt vart dessa 15–20 miljarder skulle hämtas framgår inte.

Alliansregeringens infrastruktursatsningar

Alliansregeringen har beslutat om en historisk satsning på infrastruktur. Under åren 2010–2021 satsas totalt 482 miljarder kronor, däribland till Förbifart Stockholm.

Regeringen gör därutöver en särskild satsning på infrastruktur under åren 2012­-2013. Satsningen ska rikta in sig på drift och underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder på både järnväg och väg. Sammanlagt uppgår satsningen till 5 miljarder kronor, varav 3,6 miljarder kronor till järnväg och 1,4 miljarder kronor till väg.

Under åren 2008–2010 gjordes en särskild närtidssatsning på totalt 10 miljarder kronor för att tidigarelägga angelägna projekt.

Läs mer om Folkpartiets politik kring infrastruktur här.

Verkligheten utanför sammanträdesrummen

När man ställer dessa satsningar mot vad tidigare vänsterregeringar med aktivt bistånd från MP har presterat för att bibehålla och förbättra nivån på infrastrukturen i Sverige så får detta utspel ett inslag av desperation.

Man är ju väl medvetna om att MP i sitt deltagande i tidigare vänsterregeringar inte kommit i närheten av att bidra på samma nivå som Folkpartiet och alliansen gör inom detta segment.

Man kastar fram argument som saknar en realistisk finansiering och pekar på att mer kan göras. Naturligtvis kan man alltid göra mer, men det finns alltid en finansiell verklighet och då samhället inte enkom består av infrastruktur så måste man ”rätta mun efter matsäcken” även inom detta område.

Åsa Romson om du och MP visar att ni kan ta fram förslag förankrade i verkligheten så kommer nog alliansens vilja att föra samtal öka väsentligt.

Jimmy Larsson (FP)

Ersättare i Barn- och ungdomsnämnden

 

Läs också

DN-artikeln: Regeringen satsar på snabbtåg

Aftonbladet: Mångmiljardsatsningar på järnväg

SvD: Mångmiljardsatsning på tåg inrikes

Jimmy Larsson (FP)