Mer trafikkaos i Barkarby

I den detaljplan för järnvägsutbyggnaden genom Järfälla kommunsom nu är ute för yttrande föreslås att Barkarbybron rivs och ersätts med enbart en gång och cykelväg över järnvägen. En ny bro kallad Veddestabron byggs längre upp mot Jakobsberg. Den leder till Veddestavägen vid den obebyggda tomten bredvid Kindvalls bilförsäljning. Därifrån får man ta sig upp till Skälbyvägen på samma sätt som nu.För de som bor i Kyrkbyn och Tingshusbyn innebär detta att man, vid färd till och från andra sidan Barkarby, måste åka Enköpingsvägen som redan nu är fullproppad med stillastående trafik vid rusningstid och vid helger. Sak samma för alla i Barkarby och Skälby, som vill komma till Norrviksvägen eller till infartsparkeringen.Veddestabron kostar 350 miljoner att bygga. En fortsatt biltrafik på ny bro vid nuvarande Barkarbybron skulle bara kosta ca 35 mkr. Veddestabron är i nuläget ett stort slöseri som dessutom avsevärt försämrar trafiken i Barkarby.