Mer ekologiskt i skolmaten i Järfälla

Det blir mer och mer ekologiskt i skolmaten. Det framgår av verksamhetsberättelsen för Järfällas skolor 2012. Järfälla kommun handlade ekologiska livsmedel för 16.9 % det året, en ökning med 4.9 % sedan 2011. Målsättningen som är fastslagen av Järfällas kommunfullmäktige är 25 %. Det målet ska vara uppnått år 2020.

Centralt ansvariga för mathållningen i skolor och förskolor i Järfälla är gruppen Kostservice som f n består av två kostkonsulenter. I verksamhetsberättelsen redovisas bl a  utbildningsinsatser i syfte att öka kunskaperna om ekologisk och klimatsmart mat. All måltidspersonal, omkring 100 personer, har deltagit i en kickoff med fokus på bl a kommunens miljöplan, miljödiplomering och matens påverkan på klimat och miljö.

Under året har man också startat den ”ekologiska gruppen” med personer som dagligen arbetar i kök i förskola, skola och äldreomsorg. Gruppen ska fundera, engagera och specialisera sig på hur Järfälla ska uppnå målet beträffande ekologisk mat.

Kostservice har också tillsammans med EKO-Mat-Centrum arrangerat en utbildning i klimatsmart och ekologisk mat. Ett 25-tal personer deltog i utbildningen.

 

Mer information:

Bo Winander (FP)

Ordförande i barn- och ungdomsnämnden