Mer civilkurage hos vuxna behövs

Barn- och elevombudet har granskat fall där elever utsatts för kränkande behandling under 2010. Siffrorna denna gransking visar är skrämmande, i 21 av 66 fall har eleven som utsatts för den kränkande behandlingen fått byta skola. Rektorn har uppmanat den utsatta eleven att byta skola i två av dessa fall. Enbart i fyra fall har skolan flyttat på mobbaren.

I Svenska Dagbladet uttalar sig utbildningsminister Jan Björklund (FP) idag:

–Jag blir upprörd i själen när jag hör att mobbningsoffret väljer att flytta och att skolan uppmanar till det. Det är ett stort misslyckande för skolväsendet att de här eleverna inte får den stöttning de behöver. Den mobbade måste kunna känna sig trygg. Det är ett krav.

BEO vill att lagen kring mobbning och kränkande behandling skärps med en tidsgräns på hur lång tid skolan får på sig att agera för att få stopp på mobbningen.

Björklund är inte emot en lagskärpning men menar att problemen vi ser i undersökningen visar på att skolan inte ens har följt de lagarna vi har idag. Det brister i alla steg. Skolan upptäcker inte mobbningen och agerar inte när mobbningen har upptäckts. Björklund menar på att det är viktigare att utreda metoder som fungerar förebyggande och utbilda personal inom det området.

Läs hela artikeln här: SvD

Nicki Jozsa
Politisk sekreterare
Folkpartiet Järfälla