Medlemsmöte och medlemsluncher

Nu är det dags att dra igång medlemsverksamheten inför hösten. Vi börjar med ett medlemsmöte samt regelbundna medlemsluncher.
Medlemsmöte
Nu är det dags att arbeta vidare med vår handlingsprogram i våra arbetsgrupper. Vi har därför planerat in ett medlemsmöte på onsdagen den 31 augusti kl: 18:30
De olika arbetsgrupperna skall fortsätta sitt arbete (det finns alltid plats för fler deltagare i varje grupp – just din åsikt är viktig!) med att arbeta fram viktiga frågor att driva i Järfälla. 
Styrelsen kommer att bjuda på lätt förtäring under mötet, dessutom får vi alla en möjlighet att träffas och umgås!
Anmäl ditt deltagande senast den 26 augusti så att vi hinner beställa mat till alla. Du kan anmäla dig eller ställa frågor till Nicki Jozsa (politisk sekreterare) via mail: nikoletta.jozsa@jarfalla.se eller telefon: 08-580 286 48.
Medlemsluncher
Nu drar vi igång våra medlemsluncher igen! Vi kommer att träffas regelbundet på tisdagar eller torsdagar under hela hösten. Medlemsluncherna är ett forum för oss medlemmar att hinna träffas och umgås mer informellt. Vi kommer förhoppningsvis har tid att diskutera sånt vi annars inte hinner med och dessutom lära känna varandra bättre.
Vi kommer under hösten ha våra medlemsluncher i kommunhuset och alla som deltar tar med sig egen matlåda eller köpt lunch. Man behöver inte anmäla sitt deltagande till dessa luncher utan bara dyka upp. Nicki Jozsa (politisk sekreterare) kommer stå i entren till kommunhuset och möta upp alla deltagare.
Alla medlemmar är välkomna!
Är du inte medlem än? Gå in här och registrera dig, medlemsskapet kostar bara 50 kr första året.
Väl mött,
Nicki Jozsa
Politisk sekreterare/vice gruppledare
Folkpartiet Järfälla