Medicinsk revision av Neuropsykiatrin på gång

För tre år sedan införde vi det nya vårdprogrammet för ADHD, lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd. Redan innan dess, och därefter, har vården för både barn och vuxna med neuropsykiatriska problem byggts ut kraftigt. Antalet utredningar har mångfaldigats och vi arbetar också för att komma ikapp med vård och stöd – något som givetvis också är ett  ansvar för andra delar av samhället, inte minst skolan.

Birgitta Rydberg Foto: Erja Lempinen

Vårdprogrammet gör det tydligare vad som har evidens och vad som är ”best practice” – dvs de metoder som ska användas utifrån vetenskap och beprövad erfararenhet.

Med denna utveckling är det naturligtvis viktigt att följa upp insatserna och se effekten. Vi tog därför för några år sedan beslut om en medicinsk revision av neuropsykiatri-området. Socialdemokraterna Anna Kettner och Johan Sjölander har motionerat om en ”oberoende revision” och efterlyser just en medicinsk revision  – men en sådan är alltså redan beslutad och på gång. Vi ansåg dock att det var viktigt att de förändringar och det stöd som vårdprogrammet innebär, fick verka innan vi reviderade.