Medborgarmötet med Skanska i Viksjö

Tisdagen 24/4 2012 så höll Folkpartiet Järfälla ett medborgarmöte mellan Skanska och boende i Järfälla angående den planerade betongfabriken i Viksjö.

Ca 100 boende i kom till Viksjöteatern i Viksjöskolan och lyssnade till Skanskas presentation av betongfabriken, därefter så fick Aphram Melki från Miljö- och Bygglovsnämnden i Järfälla  berätta om nämndens syn på betongfabriken. Mötet avslutades med att publiken fick ställa sina frågor till Skanskas representanter.

Hela mötet filmades och så fort vi har redigerat filmen så kommer den att finnas tillgänglig här på bloggen. Under första veckan i maj så kommer en första film upp där Skanska presenterar sin anläggning.

Här nedan följer ett antal bilder från mötet.

Skanska planerar att bygga en betongfabrik på Bruttovägen liknande den på bilden

 

Två av Skanskas sammanlagt fem representanter på plats i Viksjöteatern

 

Tage Bengtar och Dan Forssman representerade de boende i området

 

Tage Bengtar presenterar alternativa placeringar av betongfabriken

 

Aphram Melki som är ordförande i Miljö- och bygglovsnämnden i Järfälla svarar på frågor från moderatorn Bo Winander (Fp)