Med mer motion och breddidrott slås nya rekord


Den många gånger hektiska vardagen vi lever i med ökade krav inom både yrkesliv och skola gör att möjligheten till fysisk återhämtning, träning och avkoppling blir allt viktigare. Därför har våra sporthallar och idrottsanläggningar rustats upp, nya tillkommit och flera planerats.


Vi vill:
  • Fortsätta utbyggnad och upprustning av idrotts- och fritidsanläggningar.
  • Verka för ett sportfält i Barkarby-Skälby med möjlighet att utöva fler idrotter.
  • Särskilt satsa på att ge flickors idrottande ökat utrymme.
  • Utreda och projektera en ny simhall.
  • Förbättra badstränderna för små barn, speciellt vid Görväln.
  • Komplettera nuvarande stigar och gångvägar, så att man närmare Mälaren kan ta sig från Kyrkhamn till Ängsjö.
  • Utveckla, underhålla och upprusta Ängsjö friluftsgård samt skydda området mot exploatering.
  • Utveckla Bruketbacken till ett skidcentrum med bl.a. elljusspår för längdskidåkning.
  • Renovera motionsslingan i Sandvik och knyta samman den via Bruket med den nyligen renoverade slingan i Kallhäll.
  • Stimulera föreningslivet genom samarbete och stöd för att skapa goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar.
Ur handlingsprogrammet   
Nicki Jozsa (FP) Politisk sekreterare